...

Dat melden de arbeidsauditoraten aan Belga. De controles gebeurden door de dienst 'Toezicht op de Sociale Wetten, in samenwerking met de Computer Crime Unit van de federale politie.De controleurs gingen na of de wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van artsen en artsen in opleiding wel werd nageleefd. Aanleiding was de controle in een groot ziekenhuis vorig jaar. Daarbij kwamen heel wat onregelmatigheden aan het licht.In hun toelichting stelden de arbeidsauditoraten van Brussel, Waals-Brabant, Halle-Vilvoorde en Luik dat er geen conclusies kunnen getrokken worden "uit het feit dat een ziekenhuis vandaag al dan niet gecontroleerd werd. De ziekenhuizen werden er dus niet uitgepikt omdat de auditoraten er bepaalde informatie over zouden hebben. "Eenmaal de controles afgelopen en de nodige gegevens verzameld, zullen de arbeidsauditoraten bekijken welk gevolg ze geven aan de gemaakte vaststellingen," zo luidt het nog.