...

Dr. Paul Putzeys: "Ik gaf me op als vrijwilliger in de vaccinatiecentra. Er was paniek, iedereen die een spuit kon zetten, werd gesmeekt om te helpen. Dus dat deed ik ook. Later zette ik me nog in voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Voor het vrijwilligerswerk kreeg ik een symbolische vergoeding. Daarnaast nam ik binnen de eerstelijnszone ook de functie op van mSPOC (medical single point of contact of medisch expert) om het lokale bestuur te adviseren tijdens de coronacrisis - naar ik dacht eveneens in een vrijwilligersstatuut."Dr. Putzeys kreeg recent een aanslagbiljet van de belastingen in de bus en viel compleet uit de lucht. "Volgens de sociale zekerheid zou ik opnieuw een zelfstandige activiteit ontwikkeld hebben. Ze gaven me het advies aan te sluiten bij een sociale kas en een ondernemingsnummer aan te vragen. Ik ben bijna tachtig. Ik zette mijn activiteiten volledig stop in juni 2019 en heb mijn connectie met de sociale kas dus al enige tijd verloren."KostenplafondVrijwilligers die een onkostenvergoeding krijgen, zijn vrijgesteld van belasting indien die totale vergoeding jaarlijks onder een bepaalde drempel blijft. Tijdens de coronacrisis werd het jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra zelfs verhoogd: in 2021 tot 4.106,99 euro. Dit geldt voor de vrijwilligers die effectief werden ingezet in de vaccinatiecentra in de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021. Dr. Putzeys ging al op verschillende plekken aankloppen om te achterhalen waarom hij dan wel dreigt belast te worden. "Blijkbaar werd in de administratie van de eerstelijnszone aangeduid dat ik een 'loon' ontvangen hebben om de functie van mSPOC waar te nemen. Vermits ik geen fiscale fiches kreeg als vrijwilliger, kon ik absoluut niet weten in welk stelsel ik terechtgekomen was. Mijn boodschap aan de collega's is dus: 'pas goed op'. De fiscus is niet mals. Ik wou de medemens helpen door mijn medisch vrijwilligerswerk, maar was beter als flexi-jobber pinten gaan tappen in een voetbalkantine. Dan zijn de ontvangsten vrij van fiscale en sociale lasten. Mijn hoop is dat deze absurde situatie gecorrigeerd kan worden."