...

Van 2019 tot 2022 liepen er proefprojecten met deze tests met genexpressieprofilering. Tijdens de proefprojecten bleek dat de chemotherapie dankzij de GEP effectief gerichter kon worden toegepast bij die vrouwen die er ook baat bij hebben. In ongeveer 40% van de geteste gevallen kon de behandeling worden vermeden - deze vrouwen hadden geen belang bij een chemokuur maar werden wel geconfronteerd met de neveneffecten.Vanaf dit jaar kunnen erkende borstklinieken een overeenkomst tekenen met het Riziv die begint te lopen vanaf 1 januari. Ze krijgen dan een bedrag voor het uitvoeren van de test dat overeenkomt met het aandeel dat het aantal bij hen behandelde vrouwen uitmaakt op het Belgische totaal. Dat is het aantal patiënten dat ze de voorbije jaren hebben geregistreerd in het Belgische Kankerregister.Het Riziv schat het jaarlijkse aantal vrouwen bij wie een diagnose wordt gesteld van vroegtijdige borstkanker op ongeveer 10.000. Een vijfde tot een kwart daarvan komt in aanmerking voor een GEP-test. 2.500 tests per jaar volstaand dus om de doelgroep te bedienen.De tekst van de overeenkomst met het Riziv beschrijft die doelgroep als volgt:Het is tijdens het Muldisciplinair Oncologische Consult dat de indicatie wordt gesteld.Het Riziv rekent dat een test - het gaat om de MammaPrint en om OncoType DX - 1.690 euro kost.De borstklinieken die de Overeenkomst ondertekenen krijgen de helft van het bedrag waarop ze recht hebben op als 'voorschot', ten laatste op 31 maar van het betreffende jaar.De eindafrekening wordt gemaakt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. De borstkliniek krijgt alleen de tests terugbetaald als de gegevens volledig werden geregistreerd in het Kankerregister.Het wijdere gebruik van de GEP-tests werd maandag 13 februari ook op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen toegelicht. Volgens Thomas Gevaert (ASGB/Kartel) betaalt de maatregel zichzelf terug omdat minder patiënten met chemotherapie zullen starten. Volgens Roel Van Giel (AADM) zou de gerealiseerde besparing ook gebruikt worden om de koeling van de hoofdhuid en van de handen en voeten tijdens een chemokuur te financieren.Onlangs kondigde minister Frank Vandenbroucke aan dat het ziekenhuis voor hoofdhuidkoeling per sessie een forfait van 34 euro krijgt, en voor voet-handkoeling, één van 15 euro. Een behandeling met taxanen kunnen als neveneffecten haarverlies, het uitvallen van nagels en beschadiging van zenuwen in handen en voeten tot gevolg hebben. Door de lichaamsdelen te koelen, vernauwen de bloedvaten en vermindert de bloedtoevoer