...

De kring benadrukt de eensgezindheid onder de Gentse huisartsen: "De ervaring leert dat collega's over elke praktijkvorm heen gelijkaardige uitdagingen hebben in het uitoefenen van hun job", luidt het.Iedere huisarts wil de beste zorg aanbieden aan zijn patiënten, stelt de kring: "Het is de eigen keuze op welke manier men dat kan doen. Verantwoordelijkheden en engagementen worden gedeeld. En dit loopt tot op heden goed."Zo is voor het verdelen van de wachtdienst iedere huisarts gelijk, benadrukt de HVG, ongeacht de praktijkvorm. De kring betreurt het woordgebruik van de Bvas in het persbericht van maandag 22 januari jl.De Bvas stelde in het persbericht, waarin het de wijkgezondheidscentra een hangmat noemt voor huisartsen, "zeer bezorgd te zijn over het manifest en doelbewust gebrek aan continuïteit van de zorg" in deze centra. HVG reageert: "Daarom komen we op voor elke huisarts, zowel de collega's uit solo- en groepspraktijken als de collega's uit wijkgezondheidscentra. Het enige resultaat met dit woordgebruik is een valse vorm van polarisatie."Tal van uitdagingen verbinden de huisartsen en belangen iedereen aan, aldus de Kring. Het geld van dure audits zou beter geïnvesteerd worden in de wachtposten, zo luidt het verder.