...

De keuze van raad van bestuur voor dokter Anne De Paepe is enigszins verrassend te noemen. Professor Ethiek en Waardenfilosofie Freddy Mortier was de gedoodverfde favoriet om op 1 oktober Paul Van Cauwenberghe op te volgen, De Paepe leek zich tevreden te zullen moeten stellen met het vicerectorschap.Maar dat draaide anders uit: De Paepe werd verkozen als rector, Mortier wordt straks vicerector. Na hoogleraar NKO Paul Van Cauwenberghe krijgt de Universiteit Gent dus opnieuw een arts aan het hoofd.Anne De Paepe is professor Ethische en Medische Genetica aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent, en ze is ook vicedecaan van die faculteit. Daarnaast is ze diensthoofd van het Centrum Medische Genetica van het UZ Gent.Woelige verkiezingenNormaal gezien moest de nieuwe Gentse rector vorige week al bekend zijn. Maar toen liepen de verkiezingen in het honderd, doordat het quorum tijdens de zesde stemronde voor de mannelijke kandidaat-rector niet werd bereikt. Algemeen werd aangenomen dat het om een boycot ging van de professoren die het niet eens waren met de verplichting om ook een vrouwelijke kandidaat voor te dragen, iets wat de universiteit zelf ontkende.