...

Voor hun proefschrift moeten de studenten geneeskunde van de Universiteit Gent zich voortaan aan welbepaalde regels houden: de thesissen moeten afgedrukt zijn op gerecycleerd papier én alle pagina's moeten recto verso bedrukt zijn. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht om geen plastic voor- en achterblad meer te gebruiken.Papierberg verkleinenUGent-woordvoorster Stephanie Lenoir geeft meer toelichting bij het initiatief: "Onze universiteit heeft een duurzaamheidspact opgesteld, met daarin onder andere het voornemen om de papierberg te verkleinen."Waarom dan niet volledig overschakelen op digitale masterscripties? "Nu al moeten studenten ook een digitaal exemplaar indienen dat bewaard wordt in de centrale bibliotheek. Maar veel professoren en lectoren nemen nog altijd het liefst een papieren exemplaar door", legt Lenoir uit. "Al zal de tendens om steeds minder papier te gebruiken zich ongetwijfeld doorzetten."Niet aan elke faculteitDe woordvoerster voegt er nog aan toe dat nog niet alle faculteiten van de UGent dezelfde regels opleggen. "Het staat elke faculteit vrij om zelfstandig beslissingen te maken op dat vlak."