...

De leden van de werkgroep Solidariteit van het AZ Sint-Lucas zamelen al enkele jaren geld in voor concrete steun aan hun partnerziekenhuis in Congo. Dit jaar gaat het geld naar fotovoltache zonnepanelen; die moeten er begin mei komen. Vandaag wordt het project in de schijnwerpers geplaatst naar aanleiding van de Wereldgezondheidsdag. Momenteel is een dieselgenerator verantwoordelijk voor de elektriciteit in het ziekenhuis in Mosango. Maar die produceert maximum twee uur stroom per dag. Alle ingrepen waarbij elektriciteit nodig is, dienen dus binnen die tijdspanne te gebeuren. De zonnepanelen, gekoppeld aan een PV-installatie (die toelaat zonne-energie om te zetten in en op te slaan als elektriciteit), moeten daar verandering in brengen. John Buyckx, directeur van het AZ Sint-Lucas, onderstreept het belang van solidariteit tussen ziekenhuizen over de hele wereld. "Als ziekenhuis hebben we een maatschappelijke opdracht te vervullen. Uiteraard in de eerste plaats in onze eigen regio. Maar we mogen evenmin blind zijn voor de noden elders in de wereld."