...

Bij het inademen van tabaksrook hecht nicotine zich aan de nicotinereceptoren en zet het beloningssysteem in gang dat onder andere een rol speelt bij het ervaren van welzijn. Het is het effect van nicotine op de hersenen dat de behoefte bevredigt die van tabak verstoken rokers ervaren. Het tabaksgebruik van iemand hangt bijgevolg nauw samen met de gevoeligheid van die nicotinereceptoren. Nu zou dit proces in grote mate beïnvloed kunnen zijn door een bijzondere genetische mutatie. Bij muizen tast die mutatie de nicotinereceptoren in de hersenen aan, verstoort de werking ervan en veroorzaakt een gedeeltelijke inactivering van het beloningssysteem. Dit heeft tot gevolg dat dragers van de mutatie een drie keer hogere dosis tabak nodig hebben om hetzelfde niveau van genot te bereiken dan een individu dat geen drager is. Volgens schattingen van de wetenschappers zou deze genetische mutatie voorkomen bij ongeveer 35% van de Europeanen en 90% van de zware rokers. Deze ontdekking zou de weg kunnen openen naar behandelingen van tabaksverslavingen 'op maat'. (referentie: Molecular Psychiatry, 3 december 2013, doi:10.1038/mp.2013.158)