...

Wetenschappers gingen op zoek naar genetische variaties, zogenaamde enkel-nucleotide polymorfismen (SNP), die een verhoogd risico op kanker geven. Daarvoor vergeleken ze het DNA van 100.000 kankerpatiënten onderling en met dat van gezonde mensen. Dit opent nieuwe perspectieven om het risico op kanker te beperken of de ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium te behandelen en zo de overlevingskansen te vergroten.