...

Alleen de erkende centra hebben de expertise in huis om de vrouw genuanceerde informatie te geven en psychologische begeleiding aan te bieden, zo stelt het Kenniscentrum. Wanneer een vrouw ongerust is, kan ze terecht in elke borstkliniek om de diensten van een dergelijk centrum te kunnen gebruiken.Iedere borstkliniek heeft immers een samenwerkingsakkoord met één van de acht genetische centra. Deze bieden naast het uitvoeren van de tests ook de nodige begeleiding aan de hele familie aan.Doe-het-zelf Genetische tests worden toegankelijker en gemakkelijker te krijgen. Op het internet verkopen bedrijven doe-het-zelf-tests, waarbij de mensen de resultaten via e-mail ontvangen. Ze krijgen daarbij geen uitleg om de draagwijdte van het resultaat te kunnen begrijpen. Voor dat soort praktijken wil het KCE het publiek dan ook waarschuwen.Erfelijke borstkanker is overigens tamelijk zeldzaam. Naar schatting 5 tot 10 procent van alle gevallen van borstkanker betreft een erfelijke vorm. Het voorkomen van twee gevallen in eenzelfde familie is meestal toeval, want borstkanker is nu eenmaal de meest frequente vorm van kanker bij vrouwen.Het KCE brengt ook advies uit over de werking van de centra: "De tests en consultaties van de genetici zouden moeten worden geïntegreerd in de werking van de borstklinieken waarmee zij een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten. Dat zou idealiter de samenwerking tussen beide moeten versterken. Vandaag is de aanpak van de centra echter nog te uiteenlopend, daarom is een harmonisering van hun praktijk noodzakelijk.Genetische profilering Het Kenniscentrum publiceert tegelijk ook een tweede rapport over het gebruik van moleculaire profileringstests die de genetische eigenschappen van borstkanker bepalen. Op grond van de mutaties in het kankerweefsel probeert men het risico op uitzaaiing of herval te voorspellen. Vrouwen met een laag risico hoeven misschien geen belastende chemotherapie te ondergaan.Het probleem voor clinici is dat ze hiervoor precies moeten weten hoe betrouwbaar deze tests zijn. Het duurt daarnaast jaren om het werkelijke klinische nut en de kosteneffectiviteit van deze onderzoeken te bepalen.Het huidige rapport van het KCE hierover brengt de stand van zaken in kaart, zodat het clinici een betrouwbare referentie biedt. De bedoeling is om de evolutie op het terrein in de komende jaren te volgen.