...

De wetenschappers volgden vijf wonderkinderen en hun familie gedurende meerdere jaren. Elk wonderkind onderging een test die bevestigde dat het over een nationaal of internationaal erkende specifieke competentie beschikte, bijvoorbeeld in de muziek of in de wiskunde. Er werden speekselstalen afgenomen van de kinderen en van 4 tot 14 familieleden van elk van hen. Voor elk kind namen er 1 tot 5 familieleden met een diagnose van autismespectrumstoornis aan de studie deel. Het resultaat versterkt de hypothese die door prof. Joanne Ruthsatz, co-auteur van de studie, naar voren is geschoven naar aanleiding van een eerdere studie die is uitgevoerd bij acht wonderkinderen. Drie van die kinderen vertoonden kenmerken van autisme, en de helft had een naaste verwant of zelfs een gezinslid met die aandoening. "Die studie wees erop dat wonderkinderen en kinderen met autisme gemeenschappelijke kenmerken hebben", aldus prof. Ruthsatz. "Het lijkt er evenwel op dat wonderkinderen beschermende genen hebben die voorkomen dat de verschijnselen van die aandoening tot uiting komen, zodat ze hun uitzonderlijke talenten volledig kunnen ontplooien."