...

Clinici zijn tot de bevinding gekomen dat er een erg grote variatie is aan personen met een alcoholverslaving. En wetenschappers vinden steeds meer gegevens die suggereren dat genetische verschillen helpen om deze grote variatie te verklaren.Er is toenemende evidentie voor een verband tussen variaties in de μ-opioreceptoren en de respons van een individu op alcohol. Gegevens tonen ook een verband tussen deze variaties en het antwoord van de verslaafde op een behandeling met naltrexone, een geneesmiddel dat deze receptoren bevloedt. Daarnaast hebben studies aangetoond dat variaties in genen die coderen voor serotonine-transporteiwitten de respons op alcohol bevloeden.Een gerandomiseerde, gecontroleerde studie kwam nu tot de bevinding dat deze genetische variaties voorspellend zijn voor het antwoord van alcoholverslaafden op de behandeling.