...

Het systeem is zeven jaar oud. Op 1 juli 2006 krijgen ziekenhuizen voor het eerst een jaarlijks forfait toegekend voor het geneesmiddelenverbruik, berekend op basis van de behandelde pathologie. Sindsdien wordt nog maar een kwart van de vergoedingsbasis gefactureerd per afgeleverde verpakking. Voor de rest zijn de ziekenhuizen aangewezen op een forfaitair bedrag per opname dat jaarlijks herbekeken wordt en geldig is van 1 juli tot 30 juni van het jaar nadien.Neerwaartse spiraalDure en innovatieve geneesmiddelen vallen in principe buiten het forfait. Zo staan onder meer weesgeneesmiddelen op de lijst met uitzonderingen. Over de samenstelling van die lijst oordeelt een commissie. Recent besloot die om albumine te schrappen en in het forfait onder te brengen. Het is niet het eerste voorbeeld van een medicijn dat van de lijst verdwijnt en in de enveloppe terechtkomt.Bij de lancering van het systeem werd de enveloppe voor alle ziekenhuizen samen op 258,84 miljoen euro begroot. Het deel per geneesmiddel was begroot op 77,41 miljoen. Vergelijk dat met het budget voor de periode van juli 2012 tot juli 2013: 180,87 miljoen forfaitair, aangevuld met 62,83 miljoen per afgeleverd product. In de nota die nu ter discussie voorligt, staan de bedragen die ingaan vanaf 1 juli 2013. Een akkoord is er nog niet. Maar als de Algemene Raad ermee instemt, wordt het geneesmiddelenforfait verder gereduceerd tot 172,86 miljoen, terwijl van het aanvullend bedrag per verpakking 59,09 miljoen overblijft. Sinds de invoering van het forfait zeven jaar geleden is het al met een derde geslonken.Ziekenhuizen, maar ook artsen, maken zich in toenemende mate zorgen over die neerwaartse spiraal. In een reactie op de cijfers zegt Dr. Marc Moens (Bvas) te vrezen dat ziekenhuisapotheken in de rode cijfers zullen belanden. De beheerders zullen de factuur doorschuiven naar de artsen, voorspelt hij. En die moeten al inleveren op hun honoraria. "Overal wordt het laatste restje vet afgeroomd. Wie volhoudt dat dit niet ten koste van kwaliteit en toegankelijkheid gaat, maakt de mensen blaasjes wijs."All-in financieringMoens trekt ook parallellen met de all-in financiering die de overheid in de ziekenhuizen wil doordrukken. "In 2006 heeft men ons voorgelogen dat het geneesmiddelenforfait niet zou dienen om te besparen. Inmiddels weten we beter. Als artsenorganisatie moeten we hier lessen uit trekken. Forfaitariseren heeft alleen maar als doel om kosten makkelijker te beheersen of verminderen. De rest is flauwekul."