...

Het Riziv meldt op zijn website dat de bijeenkomsten tot het minimum zullen worden beperkt, tot wat strikt nodig is voor het beheer van de ziekteverzekering. "We zullen vergaderingen vermijden, in het bijzonder met zorgverleners, om het risico voor kwetsbare mensen met wie ze regelmatig contact hebben te beperken en prioriteit te geven aan veldwerk", zo luidt een mededeling op de website.Op 30 maart zou opnieuw het Verzekeringscomité moeten bijeenkomen, maar ook zouden er vergaderingen van de Algemene Raad en van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen plaatsvinden, maar dat zal nog verder worden bekeken.Kartel-voorzitter Reinier Hueting is ook lid van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen. Aangezien de CTG-vergaderingen zeer vertrouwelijk zijn, kunnen ze niet on-line verlopen. De werking van de CTG zal voorlopig stilvallen.Er wordt ook een 'klokstop' ingesteld voor de dossiers die voorliggen. Voor sommige dossiers moet de CTG binnen een bepaalde termijn een antwoord geven. Wanneer er geen advies komt voor deze dossiers binnen een vooropgezette periode, dan worden ze automatisch als goedgekeurd beschouwd.Maar die tikkende klok wordt voorlopig stilgelegd. De dossiers staan op hold.