...

Het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten controleert sinds 2008 in de luchthaven van Zaventem verzendingen per post van geneesmiddelen. BPost maakt wekelijks verdachte zendingen over aan de FAGG, die de pakketten dan mag openen onder toezicht van de douane.Het gaat om zendingen uit het buitenland, meestal verstuurd naar België.Ook in Bierset voeren de inspectiediensten van het FAGG sinds 2010 controles uit - die vinden om de twee weken plaats. Het gaat dan meestal om pakketten in 'transit' - met een geadresseerde in een ander Europees land. Occasioneel worden ook in Gosselies en bij koeriersbedrijven controles uitgevoerd.De controles leidden vorig jaar tot 371 administratieve en gerechtelijke onderzoeken waaraan de Speciale Onderzoekseenheid (SOE) van het FAGG meewerkt. Het aantal dossiers dat de SOE voor het gerecht onder de loep neemt schommelt van jaar tot jaar: van 47 in 2012 tot 126 in 2010.PangeaSinds 2009 werkt België ook mee aan een jaarlijkse internationale operatie ter bestrijding van de on-line verkoop van namaakgeneesmiddelen en illegale medicijnen - dat programma heet Pangea.Tijdens Pangea VI in 2013 onderschepte het FAGG samen met de douane zo 9.204 illegale en nagemaakte medicijnen in Zaventem, en nog eens 4.547 eenheden in Bierset.Hoeveel zendingen er gecontroleerd worden schommelt van jaar tot jaar, in Zaventem van rond de duizend tot meer dan drie duizend.Samen met illegale (nep)geneesmiddelen worden ook veel illegale anabolica in beslag genomen. In Zaventem ging het vorig jaar om 2.450 eenheden. Bij een huiszoeking die in het kader van Pangea plaatsvond werden zelfs 22.260 eenheden van illegale anabolica in beslag genomen.PolitiecelDe douane en de Multidisciplinaire Hormonencel van de federale politie geven ook ieder jaar cijfers vrij van de (al dan niet in samenwerking met de FAGG) in beslag genomen illegale geneesmiddelen en anabolica. Maar de cijfers voor 2013 zijn die nog niet beschikbaar. In 2012 nam de douane in totaal 116.545 eenheden in beslag, en de politie in totaal 128.045 "pilletjes en flacons".Vooral illegale (nagemaakte) vermageringsproducten en erectiestimulerende middelen zijn - naast hormonen voor doping - populair. India, China, Thailand, de VS, Turkije en Brazilië zijn de voornaamste landen van herkomst van de illegale producten.Al deze gegevens zijn afkomstig van de diensten van de minister van volksgezondheid Onkelinx, en staan te lezen in het Bulletin van schriftelijke vragen en antwoorden van de Kamer (editie 147 van 10 februari jl.) De vraag werd gesteld door Peter Logghe van het Vlaams Belang.