...

Dat blijkt uit een uitgebreide Zweedse studie uitgevoerd bij meer dan 7.000 mensen met alzheimer. De studie, die zal verschijnen in het European Heart Journal, onderzocht het cardiovasculaire effect van cholinesteraseremmers zoals donepezil, rivastigmine en galantamine. De patiënten die tussen mei 2007 en december 2010 werden behandeld, waren opgenomen in het Swedish Dementia Registry. Uit de resultaten blijkt dat het risico op sterfte door alle oorzaken bij patiënten die cholinesteraseremmers kregen met 36% verminderde en het risico op een hartinfarct met 38%. De auteurs herinneren eraan dat een van de secundaire effecten van cholinesteraseremmers het gunstige vagotonische effect op het hartritme is. Uit experimenteel onderzoek blijkt dat cholinesteraseremmers ook een ontstekingsremmende werking kunnen hebben. De resultaten van dit onderzoek werden gecorrigeerd voor een reeks verstorende factoren. Volgens professor Nordström, hoofdauteur van de studie, betekenen de vermelde percentages in absolute cijfers dat per 100.000 patiënten met alzheimer er jaarlijks 180 infarcten en 1.125 overlijdens door alle oorzaken voorkomen kunnen worden. (referentie: Nordström P et al. Eur Heart J. 2013;doi:10.1093/eurheartj/eht182)