...

De regeling geldt zowel voor de bereidingen als voor de specialiteiten met domperidon. In het vrijdag verschenen KB wordt domperidon toegevoegd aan de lijst IV van giftstoffen.De Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het FAGG bracht in april dit jaar het definitief advies uit om domperidon bevattende geneesmiddelen op medisch voorschrift te brengen, onder meer op basis van een aantal wetenschappelijke argumenten in lijn met de Europese regelgeving. Een overzicht daarvan vindt u hier.De volgende domperidon bevattende geneesmiddelen zijn momenteel in ons land op de markt: Domperidone EG, Domperidon Mylan, Domperidon Teva, Domperitop, Motilium, Oroperidys, Touristil en Zilium.