...

Uit eerder bekendgemaakte cijfers van het Riziv blijkt dat de Belgische apothekers jaarlijks 6,6 miljoen verpakkingen met medicijnen voor kinderen verkopen. In totaal krijgen de kinderen 107 miljoen pillen, druppels en vaccins toegediend. Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx benadrukt ook dat het antigifcentrum in 2011 meer dan 20.000 oproepen voor kinderen heeft ontvangen.Zorgelijk"Het overmatig gebruik van geneesmiddelen bij kinderen moet ons zorgen baren", stelt minister. "Maar als ouder is het ook niet altijd duidelijk hoe je moet reageren als je kind ziek is."Het federaal agentschap voor geneesmiddelen- en gezondheidsproducten (FAGG) start daarom een campagne op, die de ouders beter moet inlichten over het oordeelkundig gebruik van geneesmiddelen.InfobrochuresEr worden drie brochures verspreid, waarin gefocust wordt op verkoudheid/hoesten, koorts en oprispingen. Daarin wordt uitgelegd vanaf wanneer je naar een dokter moet stappen en wanneer je je kind een geneesmiddel mag geven.De brochures worden verspreid bij artsen, kinderartsen, apothekers en Kind en Gezin. Ze kunnen ook geraadpleegd worden via de website www.geneesmiddelenenkinderen.be. Daarnaast zal de boodschap van de campagne verschijnen bij apothekers die met een beeldscherm werken.