...

Dit vermogen zou nu ook op volwassen leeftijd kunnen worden verworven dankzij een vreemde bijwerking van valproaat of valproïnezuur, een geneesmiddel dat gewoonlijk wordt voorgeschreven tegen epilepsie. Dit geneesmiddel werd door het team van prof. Takao Hensch van de universiteit van Harvard getest bij een groep gezonde mannen zonder muzikale opleiding. Conclusie: diegenen die gedurende twee weken valproaat innamen, behaalden aanzienlijk betere resultaten wat de herkenning van muzieknoten betreft dan de controlepersonen die een placebo kregen. Naast muzikaal talent laat dit resultaat veronderstellen dat bepaalde geneesmiddelen ook een invloed kunnen hebben op de plasticiteit van de hersenen en met de gepaste training kunnen helpen om andere vaardigheden te verwerven die normaal beperkt zijn tot de kindertijd, zoals bijvoorbeeld het leren van vreemde talen. (referentie: Frontiers in Systems Neuroscience, 3 december 2013, doi: 10.3389/fnsys.2013.00102)