...

Test Aankoop heeft de stok in het hoenderhok gegooid. "Van 4.000 onderzochte geneesmiddelen is voor 460, of 12%, niet bewezen dat ze de patiënt beter maken, of dat hun voordelen niet opwegen tegen hun bijwerkingen", haalt de verbruikersorganisatie uit. "Bij 113 middelen moeten we patiënten zelfs ten stelligste afraden ze te gebruiken."Gereguleerd"Alle betrokken partijen nemen hun verantwoordelijkheid op", reageert Pharma.be, de koepel van de geneesmiddelenindustrie. "Een geneesmiddel is een uitermate gereguleerd product, dat doorheen heel zijn levenscyclus continu op veiligheid en werkzaamheid wordt gecontroleerd."Naast deze controle door de geneesmiddelenindustrie, is er bewaking door het Europese EMA en het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).Goed gebruikOok benadrukt Pharma.be het belang van het goed gebruik van geneesmiddelen. "Dat betekent in de eerste plaats dat patiënten en zorgverleners de nodige informatie moeten krijgen", luidt het.