...

De gevolgen van de digitalisering zijn nu al merkbaar in de artsenpraktijk maar zullen de komende jaren het zorglandschap nog ingrijpender wijzigen. De patiënt krijgt steeds meer middelen in hand om actief de zorg zelf te sturen. De elektronische communicatie en gegevensuitwisseling kan een betere continuïteit tot stand brengen tussen de verschillende zorgverleners en echelons. Het ziekenhuis wordt een virtuele omgeving - de muren in de zorg worden gesloopt. Nieuwe technologieën maken het mogelijk de patiënt thuis veel beter op te volgen.De Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen wil de arts de weg wijzen binnen deze nieuwe ontwikkelingen, zonder de risico's eraan verbonden over het hoofd te zien.Donderdag 12 september 's avonds openen Jo De Cock (Riziv) en Dirk Dewolf (Agentschap Zorg en Gezondheid de dagen door te schetsen op respectievelijk het Belgische en het Vlaamse niveau.Vrijdag wordt e-health bekeken op verschillende niveaus en vanuit verschillende hoeken. Sprekers zoals Frank Robben en Marc Geboers belichten er het nieuwe e-gezondheidsplan 2019-2021, en de weg naar terugbetaling door het Riziv voor mobiele toepassingen.Het geïntegreerde ziekenhuis-EPD en de digitalisering van de eerste lijn worden onder de loep genomen. Hoe kan de toegang tot de eigen gezondheidsgegevens de patiënt aan het stuur zetten van de zorg? En hoe ziet het virtuele ziekenhuis er geigenlijk uit? Vragen die ook in de voormiddag aan bod komen.Een debat bekijkt de vraag of de zorg niet beter af zou zijn door over elke patiënt één groot gemeenschappelijk dossier aan te leggen, samen met de welzijnssector - eveneens toegankelijk voor de patiënt en de mantelzorgIn de namiddag vinden zes workshops plaats die concrete projecten belichten -de deelnemers mogen er drie uitpikken. Vrijdagavond is er nog een kunstzinnige rondleiding en een dinner gepland.Zaterdagochtend volgt dan het juridiche en ethische hoofdstuk van het programma met een panelgesprek tussen een aantal experts. Ook veiligheid van de gegevensuitwisseling en de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen (big data, AI) worden belicht.