...

De Geneeskunde Dagen van Antwerpen vinden dit jaar plaats van 13 tot 15 september. Het centrale thema is farmacologie.Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA) de Geneeskundige Dagen van Antwerpen. De intussen al 67ste editie vindt plaats van 13 tot 15 september op de campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen.Het thema dit jaar luidt: 'Farmacologie: dokter, waarom slikken wij?'. Het wetenschappelijke programma is bijna rond. Naar goede gewoonte zullen heel wat aspecten van dit algemene thema door deskundige sprekers worden uitgediept in wetenschappelijke conferenties, symposia, workshops en interactieve sessies. Er worden ook guidelines besproken.Het congres richt zich tot huisartsen, specialisten, apothekers, tandartsen, ergotherapeuten en andere medische disciplines.Het startschot klinkt op donderdagavond 13 september met een academische zitting en een informele ontmoeting tussen de deelnemers en prominenten.Voor de huisartsen is er onder meer op vrijdag 14 september een dagvullend symposium. Er wordt opnieuw overwogen om de wachtposten die dag open te houden om de collega's de kans te geven om deel te nemen.Dokter Luc Hanegreefs en Prof. Gert Verpooten nemen dit jaar het voorzitterschap van het congres waar.