...

"Ik was naar Het Mooiste Meisje van de Klas aan het kijken en moest aan je denken", mailde een docent aan vierdejaars geneeskundestudente Stephanie. In het interview met NOS vertelt ze dat ze al vier jaar lang af en toe een mail van hem krijgt. Daarin vertelt hij o.a. dat hij haar opzoekt op Google, en wat hij allemaal vindt over haar. De tweede studente is Annabel, ze heeft twee jaar coassistentschap achter de rug. "Tijdens mijn coschap chirurgie vroeg een arts in een volle overdrachtsruimte of alle co's hun cupmaat even op het bord wilden schrijven. We waren net een minuut binnen, hadden zelfs nog geen witte jas aan. Ik was vooral verbijsterd dat níemand in die ruimte er iets van zei", vertelt ze aan NOS.De interviews zijn een vervolg op de enquête die Medisch Contact eind juni publiceerde. Daaruit blijkt dat een derde van de artsen en studenten weleens te maken heeft gehad met seksuele intimidatie op de werkvloer.LessenIn een reactie op het nieuws, gaat studentenvertegenwoordiger De Geneeskundestudent de komende weken spreken met alle geneeskundefaculteiten in Nederland. Ze willen dat Nederlandse studenten nog voor hun coassistentschap les krijgen over "omgangsvormen". In die lessen moet aan bod komen hoe je seksuele intimidatie herkent en hoe je daarop kan reageren.Volgens de organisatie moet het ook duidelijker worden hoe je studenten/artsen hiervoor een vertrouwenspersoon terecht kunnen.De Nederlandse artsenvereniging KNMG werkt aan een nieuwe gedragscode waarin zal staan dat seksuele intimidatie tussen artsen "absoluut ontoelaatbaar" is.