...

Binnen een maand beginnen weer heel wat studenten aan een opleiding geneeskunde. Daaraan ging vorige week de tweede sessie van de toelatingsproef vooraf. In een mededeling verwijzen de Leuvense, Antwerpse, Brusselse, Gentse en Hasseltse geneeskundestudenten van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) echter naar de kritiek op het ingangsexamen. Vrouwelijke deelnemers zouden benadeeld worden, veel aandacht gaat naar taalvereisten, lagere socio-economische afkomst zou de kans op slagen sterk verminderen enz. Deels zijn de studenten het ook eens met de kritiek. Ze benadrukken wel dat "een strikte toepassing van het contingent noodzakelijk is en dat een selectie via een toelatingsproef hiervoor de beste oplossing is."Tegelijk stellen de studenten vast dat de proef sinds haar ontstaan in 1997 amper geëvolueerd is. "Had men dan onmiddellijk de juiste selectiemethode gevonden? Hoe moet de voorbereiding aangepakt worden en werkt deze al niet deels sociale ongelijkheid in de hand?" Het zijn maar enkele vragen die het VGSO zich stelt.Begeleidingscommissie en voorbereidingssessiesOm aan de kritiek tegemoet te komen, stelt het VGSO de oprichting voor van een begeleidingscommissie. Deze moet permanent waken over de kwaliteit, de examenmodaliteiten, inhoudelijke competenties evalueren enz. "Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of studenten uit het vijfde jaar secundair onderwijs moeten toegelaten worden," dixit het VGSO.Wie er precies in de commissie zetelt, laten de studenten in het midden. Wel vinden ze dat zijzelf er als ervaringsdeskundigen een plaatsje in verdienen. De huidige examencommissie zou daarbij enkel nog bevoegd zijn voor het corrigeren van de proef, de deliberatie en het concreet invullen van de vragen.Een tweede vraag van de geneeskundestudenten aan de overheid is om voorbereidingssessies te organiseren. Een taak die overigens ook interuniversitair kan gebeuren. "Hiermee komen we tegemoet aan de kritiek betreffende de sociale ongelijkheid", zo luidt het. "Want momenteel is er een wildgroei aan voorbereidingsmogelijkheden. Vaak hangt er een zeer hoge kost aan vast en dit benadeelt sociaal zwakkere groepen nog eens extra. Het gaat dan niet enkel meer over motivatie maar ook over financiële draagkracht." Vandaar dat het VGSO voorstander is van een 'eenduidige en toegankelijke voorbereiding' voor alle leerlingen uit het secundair onderwijs.