...

Zo stellen de auteurs van een research letter gepubliceerd in JAMA Internal Medicine. De loonkloof bedraagt gemiddeld 56.019 dollar (41.275 euro). (referentie: Seabury SA et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.8519)