...

Dat antwoordde de Open VLD-politica eind november op een parlementaire tussenkomst van Sp.a-volksvertegenwoordiger Karin Temmerman. In haar uiteenzetting wees Temmerman erop dat de Orde van Geneesheren in de Code van de Geneeskundige Plichtenleer het woord 'geneesheer' vervangen heeft door het woord 'arts'. "Hiermee geeft de Orde gehoor aan de vervrouwelijking van het beroep," zo luidt het. Dat is uiteraard niets te vroeg. Zoals Temmerman nog meegaf feminiseert het beroep in sneltreintempo. Het aantal vrouwelijke artsen zit in de lift en alsmaar meer vrouwen starten een opleiding geneeskunde. "Van alle kandidaat-artsen in de laatste fase van hun opleiding is 63% een vrouw. Onder de afgestudeerde huisartsen is zelfs vier op vijf vrouwelijk," dixit Temmerman.Eerste stappenDe socialistische volksvertegenwoordiger wees erop dat ook de Orde der Geneesheren zijn naam wil veranderen. In de toekomst zou het Orde van Artsen moeten worden. Temmerman vroeg de minister of ze daar brood in zag en wanneer dit dan wel gerealiseerd zou kunnen worden. De Block antwoordde positief en zei "het nodige te zullen doen." Over de termijn was ze vager. Maggie De Block: "De eerste stappen zijn reeds genomen. Mijn administratie werkte samen met het coördinatiebureau van de Raad van State een ontwerp van coördinatie van het KB 78 op de gezondheidsberoepen uit. Dit project herziet de formulering die in het KB gebruikt wordt en waarbij de term "geneesheer" vervangen wordt door de term "arts". Het ontwerp bevindt zich in de laatste fase", aldus nog De Block.