...

Bij hun controles maken geneesheren-inspecteurs van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv een selectie uit het patiëntenbestand van de zorgverleners die ze inspecteren. Op basis van deze 'representatief geachte stalen' extrapoleren ze vastgestelde fouten en/of inbreuken naar het volledige patiëntenbestand van de betrokken zorgverlener. En die extrapolaties worden vervolgens gebruikt voor de berekening van de boetes. De best mogelijke manier van werken, zo lijkt het, maar die mening deelt de Raad van State niet.Behoorlijk vastgesteldIn een zaak over fictieve tandheelkundige prestaties stelde de Raad van State dat het Riziv zich moet baseren op materiële feiten die behoorlijk zijn vastgesteld, meldt Le Soir vandaag. Strafmaten uitspreken op basis van de veralgemening van een staal patiënten kan wettelijk gezien niet, zo klinkt het nog.Dan maar het volledige patiëntbestand van de geïnspecteerde zorgverleners onder de loep nemen? Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Onderzoeken zouden daardoor jaren kunnen aanslepen. En dat terwijl de processen-verbaal van vaststelling binnen de twee jaar* opgesteld moeten worden.