...

Van alle vrije beroepen staat de arts het meest bloot aan gerechtelijke vervolging bij de uitoefening van zijn of haar beroep. Van de medicus verwacht men dat hij een bijna vlekkeloos parcours aflegt en voor 100% foutloos presteert. Een voetbalspits die 70% van de hem aangeboden kansen omzet in een doelpunt is een wereldvoetballer, een weerman of weervrouw van wie voorspellingen voor 70 of 80% uitkomen, levert een uitstekend weerbericht. Niet zo bij de geneeskunde dus, waar de lat onmenselijk hoog lijkt te liggen. Missen is in dat geval niet menselijk voor de meeste patiten die schade lijden door een medische interventie. Een recente studiedag zette op een rijtje welke claims het meest voorkomen in de gynaecologie-verloskunde.• Zwangerschap na sterilisatie voert het lijstje aan. • Dan komen de zware gevolgen van hypoxie en anoxie tijdens de geboorte, de ureterletsels na endometriosechirurgie en schade aan darmen en bloedvaten na endoscopische heelkunde. • De jongste tijd is de zogenoemde gemiste prenatale diagnose geweldig in opmars, vooral bij echografie.ClaimkadasterHoe dring je deze stijgende trend terug? Johan Van Wiemeersch van de VVOG wil de zorgkwaliteit verder opdrijven. Niet toevallig is een van zijn stokpaardjes de opleidingskwaliteit. Vaardigheidstrainingen, chirurgische workshops, de zogenoemde CME/CPD (Continuous Medical Education and Continuous Professional Development),... behoren tot de quality control. Maar ongetwijfeld ook essentieel is de communicatie met de patit en haar (zijn) omgeving. Een heel stipt bijgehouden patitendossier helpt ook. Je moet voor- en nadelen van ingrepen omstandig uitleggen, patitenfolders meegeven, informed consent formuliereninvullen, meer clinical guidelines ontwikkelen. Al die initiatieven verminderen het aantal claims. Aan de hand van eenrondvraag op de studiedag bleek dat iets meer dan een derde van de aanwezige gynaecologen geen informatie verstrekt over de mogelijke risico's. Zowat twee derde (65%) is tegen videoregistratie van endoscopische ingrepen. Meer dan tien jaar geleden startte het VVOG-bestuur een claimkadaster op. Dat gebeurde op vrijwillige basis: spontaan geven gynaecologen claims aan om ze bij te houden in een soort kadaster. Zo willen ze collega's helpen die in de toekomst met soortgelijke vervolgingen geconfronteerd worden. Dit claimkadaster moet nieuw leven ingeblazen worden, meent de VVOG. Er weerklonk een pleidooi om zelf als beroepsvereniging te streven naar een zeer waardevolle databank van gerechtelijke vervolgingen en uitspraken. Die kunnen collega's zowel moreel als daadwerkelijk helpen wanneer ze het slachtoffer worden van een soortgelijke aanklacht. In dat verband deze goede raad aan alle gynaecologen: • Zorg ervoor dat u hetzij via het ziekenhuis, hetzij via de medische raad n en dezelfde verzekeraar hebt binnen het ziekenhuis. • Let ook op de inhoud van de polis burgerlijke aansprakelijkheid, vooral als de hoegrootheid van schadedekking ter sprake komt. • Hou verder in het achterhoofd dat bij schade zeer veel dossiers een gedeelde juridische verantwoordelijkheid dragen. De gynaecoloog en de vroedvrouw bijvoorbeeld, de gynaecoloog en de assistent in opleiding, de gynaecoloog en het ziekenhuis, de gynaecoloog en een collega uit een ander specialisme. Dat heel veel claims niet direct door de patite worden aangebracht maar wel door familie, andere zorgverstrekkers, advocaten, ziekenfondsen, stemt tot nadenken. Ook hier is nog veel werk aan de winkel om die praktijk tegen te gaan, als dat al mogelijk zou zijn.