...

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) investeerde in 2013 370 miljoen euro in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen: rusthuizen, jeugdvoorzieningen, instellingen voor personen met een handicap, enz. - maar ook ziekenhuizen. De ziekenhuizen slokken het leeuwendeel van het budget op: 217 miljoen ging naar 'verzorgingsvoorzieningen', met name algemene en psychiatrische ziekenhuizen.InhaalbewegingVoor de ziekenhuizen vond er in 2013 een inhaalbeweging plaats, rapporteert het jaarverslag van het departement WVG. In totaal werd er geïnvesteerd in voornamelijk nieuwbouw voor 1.124 opnameplaatsen voor de algemene ziekenhuizen. Daarvan waren er 146 plaatsen in het dagziekenhuis, dat betekent een verdrievoudiging in vergelijking met 2012.Bij de psychiatrische ziekenhuizen werd er geïnvesteerd in nieuwbouw voor 27 plaatsen, allemaal bestaande capaciteit.BouwkostenDe subsidies van het VIPA moeten normaal gezien 60% van de bouwkosten dekken. In 2013 lukte dat nog in een vijfde van de gevallen. Het aandeel van de dossiers waarin het subsidiepercentage wordt gehaald, vertoont over de jaren heen een dalende trend.Daarmee samenhangend daalt ook het gemiddelde subsidiepercentage. Voor 2009 bedroeg het aandeel dat werd gedekt door de subsidie nog 56 à 58%. Na 2009 bedraagt het nog 51 à 52%. Dat zijn evenwel globale percentages voor alle voorzieningen. Voor de psychiatrische ziekenhuizen zou het streefdoel van 60% wel gehaald worden.WachtlijstenVandaag verscheen ook het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Belga ploos de cijfers uit over de wachtlijst in de sector. Die wachtlijst was een belangrijk minpunt in het beleid van minister Jo Vandeurzen.Het aantal personen met een handicap die een zorgvraag op de wachtlijst was terechtgekomen, steeg in 2013 voor het eerst sinds lang niet meer. Op het eerste zicht was er zelfs een daling van 20.852 actieve zorgvragen eind 2012 tot 19.250 eind 2013. Maar die daling moet eigenlijk wat worden gerelativeerd, doordat de eindrekening in 2012 en 2013 niet helemaal vergelijkbaar is.Maar uit de cijfers van het VAPH blijkt ook wel dat het aantal opgeloste zorgvragen blijft stijgen. Zo werden er in de tweede jaarhelft van 2013 in totaal 5.705 vragen afgesloten. Dat is 13 procent meer dan in dezelfde periode in 2012 en ruim 65 procent meer dan in dezelfde periode in 2011.OndersteuningHet aantal mensen dat VAPH-ondersteuning krijgt, stijgt ook jaar na jaar. Dat aantal is sinds 2009 toegenomen van 35.984 naar 43.835, of een stijging van meer dan 20 procent. Men schat overigens dat er tegen 2020 naar schatting 121.000 personen met een handicap recht zullen hebben op ondersteuning.