...

De onderzoekers van het Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium hebben bij de vijf stoornissen afwijkingen op de chromosomen 2 en 10 ontdekt, evenals op twee genen die een rol spelen bij de calciumregulatie in de hersencellen. De onderzoekers besluiten dan ook dat specifieke enkel-nucleotide polymorfismen in verband kunnen worden gebracht met een hele reeks psychiatrische aandoeningen die zich bij kinderen of op volwassen leeftijd voordoen. Vooral variaties in de activiteit van de genen voor de calciumkanalen lijken op pathopsychologisch niveau pleiotrope gevolgen te hebben. Voor de auteurs bewijzen deze resultaten dat er verder moet worden gegaan dan de psychiatrische beschrijving van syndromen om te komen tot een nosologie op basis van de oorzaak van de ziekten. (referentie: Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Lancet. 2013;doi:10.1016/S0140-6736(12)62129-1)