...

Tijdens haar onderzoek ondervroeg De Ruelle 239 meisjes tussen 14 en 18 jaar die op consultatie kwamen in het wijkgezondheidscentrum Botermarkt in Ledeberg (Gent) waar De Ruelle werkzaam was. 4,5% van deze patiten bleek minstens n keer zwanger geweest te zijn, 4,2% vroeg een zwangerschapstest aan. Ongeveer 3% liet een abortus uitvoeren.Om seksueel risicogedrag van deze meisjes te onderzoeken, wilde De Ruelle verder gaan. 51 meisjes waren bereid om hieraan mee te werken. "Dat is een te kleine groep om te veralgemenen", reageert gynaecoloog en promotor Marleen Temmerman in De Standaard. "Maar de verschillen tussen gelovige meisjes waren wel opvallend. Ook de meisjes met minstens n ouder van allochtone afkomst vrijen onveiliger." 'Breng CGSO's terug' Volgens de gynaecologe wordt er in dergelijke gezinnen minder open over seksualiteit gesproken. De Temmerman pleit dan ook voor een terugkeer van Centra voor Gezinsplanning en Seksuele Opvoeding (CGSO) waar meisjes terecht konden voor een voorschrift voor de pil. "Door het wegvallen van subsidies zijn deze centra verdwenen waardoor meisjes nu naar hun huisarts moeten voor een voorschrift. De drempel is groter, de discretie is kleiner." Onderwijsniveaus gelijkaardig Het onderzoek toont geen verband tussen seksueel risicogedrag en leeftijd of onderwijsniveau. "We gingen ervan uit dat meisjes uit het TSO meer seks zouden hebben en onveiliger zouden vrijen. We dachten ook dat meisjes uit het ASO voorzichtiger zouden zijn omdat ze meer op de hoogte zouden zijn. Dat bleek niet te kloppen. Dat wijst erop dat de seksuele voorlichting in alle onderwijsnetten even goed of even slecht is." Volgens onderzoekster De Ruelle moetersowieso meer aandacht gegeven worden aan concrete situaties en het praktisch gebruik van de pil en de noodpil.