...

Ziekenhuizen kunnen sinds dit jaar geen facturen sturen aan nieuwe patiënten door een verandering in de bekostigingsmethode. In 2015 verkort de doorlooptijd van dbc's van 360 naar 120 dagen. Maar het opsplitsen van dbc's in kleinere pakketjes duurt langer dan verwacht. Zo hebben ziekenhuizen nog geen nieuwe prijslijsten af voor de nieuwe dbc's. Pas als deze bekend zijn, kunnen de behandelingen van nieuwe patiënten in 2015 gefactureerd worden. Dat zal in de meeste ziekenhuizen pas in juni of juli zijn.Geldstroom geraakt op Het gevolg is wel dat de stroom van inkomsten bij ziekenhuizen geleidelijk opdroogt, weet Zorgvisie. Om liquiditeitsproblemen bij ziekenhuizen te voorkomen, zijn zorgverzekeraars bereid om de ziekenhuizen te bevoorschotten. Maar sommige verzekeraars stellen voorwaarden. Ziekenhuizen komen hierdoor in een afhankelijke positie terecht bij de onderhandelingen over de zorginkoop 2015, stelt Zorgvisie. Die is immers nog niet overal afgerond. Ook bevoorschotten sommige verzekeraars maar zestig tot tachtig procent van de productie. Voor ziekenhuizen die al krap bij kas zitten, kan dat een probleem zijn aldus Zorgvisie.