...

Eind dit jaar draait de overheid de geldkraan voor de vijf CVS-centra in ons land onherroepelijk dicht. De universitaire referentiecentra zijn er nooit in geslaagd om de huisartsen te betrekken bij de begeleiding van chronisch vermoeide patiënten. Het Verzekeringscomité van het Riziv stemde deze week in met een uitdoofscenario. Ons land telt naar schatting 25.000 CVS-lijders, die worden opgevangen in vier centra voor volwassenen (UZ Leuven, UCL St-Luc - Mont Godinne, UZ Gent en UZ Antwerpen) en één voor jongeren tot 18 jaar (UZ Brussel). De centra werken uitsluitend op verwijzing naar huisartsen, maar het grote punt van kritiek in vrijwel alle evaluatierapporten is dat de huisarts nadien volledig uit beeld verdwijnt. Omdat de universitaire centra, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, het roer niet omgooiden, worden ze nu op droog zaad gezet. Negatieve evaluatieDe vijf referentiecentra kregen het verdict over de stopzetting van hun activiteiten deze week te horen van het Riziv. Na 1 april 2012 mogen ze geen nieuwe revalidatieprogramma's meer opstarten. Alleen de lopende programma's worden nog afgerond, maar op 31 december 2012 wordt een definitief punt gezet achter alle overeenkomsten. Gevolg is dat de centra hun personeel progressief moeten afbouwen in de loop van dit jaar. Voor het Riziv gaat het om een besparing van 1,6 tot 1,7 miljoen op jaarbasis. Waar de patiënten naartoe moeten, is niet meteen duidelijk.De eerste overeenkomst met de vijf centra dateert al van 2002. Het verwijt dat huisartsen onvoldoende worden ingeschakeld stond al te lezen in het eerste evaluatiereport, over de periode 2002-2004. Hoewel de centra bijna steeds de diagnose van de huisarts bevestigen, doen ze daarna geen enkele inspanning om de eerste of tweede lijn bij de opvang van CVS-lijders te betrekken. Ze weigeren ook hun kennis over te dragen op de eerste lijn. "Het is nooit de bedoeling geweest dat de zorgverlening voor CVS enkel in een beperkt aantal universitaire ziekenhuizen aangeboden zou worden", argumenteert het Riziv.ConsortiumVorig jaar wierp het Riziv een laatste reddingsboei uit: als de centra op korte termijn een consortium met huisartsenverenigingen aangaan, zou de geldkraan mogelijk open blijven. Twee centra legden dat aanbod naast zich neer (KU Leuven en UCL), de twee andere stelden wel actieplannen voor maar het Riziv beoordeelde die als "te vaag". Met de bekende gevolgen: Het Riziv stelt vast de referentiecentra niet geslaagd zijn in hun opdracht en trekt de stekker er uit.