...

Bedrukte stemming maandag in het Verzekeringscomité van het Riziv. Van de 58,8 miljoen euro die beschikbaar zou zijn om in 2013 nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg te financieren, blijft na herberekening amper een handvol miljoen over. Even recapituleren: de 58,8 miljoen waarover we het in de vorige editie hadden, was het verschil tussen de technische raming van het budget (bij constant beleid) en het bedrag dat volgens de toepassing van de groeinorm volgend jaar besteedbaar zou zijn. Dat uitgangspunt bleek maandag al achterhaald, zo snel gaat het in een budgetronde. De begrotingscommissie van het Riziv legde maandag een 'herziene technische raming' op tafel. De marge met de normbegroting bleek plots tot 4,6 miljoen verdampt te zijn. "Op een begroting van 26,6 miljard is 4,6 miljoen een belachelijk laag bedrag", zegt Marc Moens (Bvas). "We kregen meteen het signaal dat we er helemaal niet hoeven op te rekenen om wat dan ook voor nieuwe dingen te financieren. Het is om mistroostig van te worden. Het enige dat kan, is budgetten verschuiven binnen dezelfde sector. Zijn er nieuwe dingen die echt belangrijk zijn, dan moet je andere uitgaven schrappen, dat is de modus vivendi die men ons oplegt."De vraag om in de huisartsenposten 3 miljoen extra te injecteren, blijft niettemin voorlopig op tafel, verzekert Moens. "Wij blijven dat bedrag vragen. Maar als je weet dat er maar 4,6 miljoen beschikbaar is voor de hele ziekteverzekering, dan weet je dat het extra moeilijk wordt." Maandag 1 oktober wordt de begroting 2013 afgerond.