...

Vanaf 2021 krijgen artsen automatisch het e-GMD uitbetaald op een vooropgezet tijdstip. Ze krijgen dan in 2021 het honorarium voor de patiënten die eind 2020 bij hen al een GMD hadden.Artsen versus ziekenfondsenDe ziekenfondsen strubbelen tegen omdat de nieuwe regeling een belangrijke aanpassing vereist van hun informaticasystemen. Maar alle drie de artsensyndicaten zijn voorstander van deze "administratieve vereenvoudiging" van het systeem.De vlottere uitbetaling van het e-GMD zou een meeruitgave voor het Riziv betekenen van 19,5 miljoen euro. De artsensyndicaten willen dat dit bedrag in de begroting van 2020 wordt ingeschreven - wat nodig is om met het systeem in 2021 van start te gaan.De ziekenfondsen moeten op de volgende Nationale Commissie uitsluitsel geven over de praktisch haalbaarheid van het tijdschema.Bvas versus AADM/KartelMaar ondertussen is op de artsenbank onenigheid gerezen over de manier waarop de arts het honorarium krijgt.AADM en Kartel willen dat de arts een honorarium krijgt voor zes maanden. Voor praktijken is het praktischer dat het bedrag over twee uitbetalingen wordt gespreid, oordelen ze. Wanneer de patiënt van GMD-houdend arts verandert, is het verlies van het honorarium voor een heel jaar ook harder te verteren voor de arts dan het verlies voor een half jaar. AADM was oorspronkelijk zelfs voorstander van een uitbetaling per trimester.Het beheer van het GMD is immers een continu proces, luidt de redenering. De ziekenfondsen willen het houden op één uitbetaling per jaar. En in een persmededeling verklaarde onlangs ook de BVAS zich daar voorstander van. De redenering bij de BVAS is dat wanneer de betaling om de zes maanden zou gebeuren, de huisarts voor de opening van een GMD maar 15,50 euro zou ontvangen. Bij een trimesteriële uitdaging zou dat zelfs maar 7,25 euro zijn.Dat vindt het syndicaat met de meeste stemmen op de artsenbank te weinig.Maar Kartel-voorzitter Reinier Hueting vindt toch dat het bij een zesmaandelijkse betaling moet blijven. "Daar is een meerderheid van de huisartsen voor gewonnen", meent hij?.