...

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij vragen een andere kijk op de organisatie van de zorg en op de opleiding van jonge artsen, stelt het Icho. De focus ligt steeds meer op het leveren van 'de juiste zorg op de juiste plek'. Die zorg wordt geleverd door samenwerkende zorgprofessionals in een netwerk rondom de patiënt. De specialist van de toekomst kijkt immers over de grenzen van het eigen specialisme heen en staat met één been buiten het ziekenhuis."Een belangrijk uitgangspunt voor interprofessioneel samenwerken is, naast kennis en vaardigheden, de bereidheid om samen te werken. Om samen te werken moeten we elkaar goed kennen. Laat dat nu een van de belangrijkste leerpunten zijn van de verplichte ziekenhuisstage binnen de opleiding huisartsgeneeskunde", zegt directeur Guy Gielis. "Drie jaar na de start van deze stage kunnen we met klem zeggen dat we allemaal -- haio's, ziekenhuisopleiders en Icho -- overtuigd zijn van het nut van deze stage!""De ziekenhuisstage biedt de mogelijkheid om de verschillende werelden waarin huisartsen en specialisten werken, dichter bij elkaar te brengen en hierdoor elkaar beter te leren kennen. Verschillende manieren van medische beleidsvoering worden gezien en vergeleken. Ervaren specialisten geven aan dat ze hun eigen routines terug in vraag durven te stellen. De haio kan met zijn holistische blik op de patiënt een verfrissende bijdrage leveren. Gesprekken over het belang van goede verwijsbrieven en ontslagbrieven dragen bij aan een betere samenwerking en daaruit volgend betere zorg voor de patiënt."Op de studievoormiddag wordt een antwoord geformuleerd op een aantal vragen. Hoe kunnen we ons als opleider, als ziekenhuis nog beter voorbereiden op de toekomst? Is netwerkgeneeskunde een modewoord of is het de toekomst? Hoe creëren we een lerend zorgnetwerk rond de patiënt over alle lijnen heen? Hoe beginnen we morgen aan een 'lijnloze' zorg? elke competenties hebben we nodig om het intraprofessioneel samenwerken op onze dienst te bevorderen? Hoe bevorderen we het interprofessioneel leren samenwerken tussen aso's en haio's? Wat is mijn rol als opleider? Enzovoort.