...

Wie een 'aanvaard' huisartsenpakket gebruikt, vraagt de premie aan via MyRiziv.be. Log in en kiest de module 'Mijn premie aanvragen'. Wie geen (aanvaard) elektronisch medisch dossier gebruikt , kan de basispremie (1.500 euro) aanvragen met dit formulier.De hoogte van uw premie hangt, zoals u hoogst waarschijnlijk weet, af van de scores die u haalt voor verschillende criteria die uw gebruik van de e-health-diensten meten. Wat uw scores zijn en op hoeveel geld u daarmee recht heeft, kunt u in de on-linemodule zien wanneer u de aanvraag heeft ingediend.Gaat u daar niet mee akkoord, dan kunt u binnen de 60 dagen via dezelfde module, aangeven waarom u denkt recht te hebben op een ander bedrag. De leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging behandelt uw beroep.Op de website van het ASGB (Kartel) lezen we datOm op het extra bedrag van 500 euro te kunnen aanspraak maken, moet u eind 2017 Sumehr's hebben opgeladen van 400 verschillende patiënten in het totaal (maar dat is inclusief de Sumehrs die u al in 2016 hebt opgeladen).U kunt deze informatie checken op de riziv-website.