...

Zich registreren voor de barometer 'diabetes' en/of voor de barometer 'antibiotica' via de erkende softwarepakketten is een van de zeven criteria voor de praktijkpremie van 2023. Deelname aan een van de recent in het leven geroepen barometers is een nieuw criterium voor praktijkpremie. De omvang van de premie varieert naargelang de mate dat de huisarts eHealth gebruikt met zijn EMD. Om de hoogste premie te halen (meer dan 6.000 euro) moeten huisartsen minstens zes van de zeven criteria halen. Voor huisartsen in wijkgezondheidscentra valt één criterium weg. Zij kunnen de barometer niet laten vallen.Automatische extractiePro memorie: het concept van een barometer is het geautomatiseerd verzamelen van geaggregeerde data uit de praktijk. Dit gebeurt op basis van een evidence-based set van proces- en resultaatindicatoren die uit het EMD geëxtraheerd worden. De gegevensextractie gebeurt automatisch. Er is met andere woorden geen bijkomende werklast voor de huisarts. Op deze manier kunnen huisartsen zich positioneren ten opzichte van collega's en geaggregeerde gegevens op regionaal en nationaal niveau verkrijgen. Voor diabetes gaat het onder andere over gegevens als bloedsuikerspiegel, albuminurie, eGFR, bloeddruk, rookstatus, etc. De antibioticabarometer focust op patiënten met luchtweginfecties en cystitis. Hoeveel patiënten kregen een diagnose? Hoeveel kregen daarvoor een antibioticavoorschrift? Om welk middel ging het? Enzovoort.Deadlines voor registratieHet gebruik van de barometer(s) wordt beloond en telt dus mee voor de geïntegreerde praktijkpremie 2023. Maar dan moet u zich wel haasten: voor 28 november dient u zich te registreren voor de diabetesbarometer.Dat is evenwel niet de allerlaatste kans om het criterium 'registratie voor barometer' te halen voor uw geïntegreerde praktijkpremie. U kan zich voor beide barometers registreren, of voor een van beide. Wat de antibioticabarometer betreft, hebt u daartoe de kans tot 21 december. De diabetesbarometer is vanaf heden beschikbaar in alle erkende software voor huisartsen. Midden december zal dit ook het geval zijn voor de antibioticabarometer, zo stelt het Riziv op zijn website.