...

Het Riziv wijt het uitstel aan "opeenvolgende onregelmatigheden die werden ontdekt in de gegevens die door onze externe partners werden doorgegeven".Het kan de premie niet berekenen, en dus uw aanvraag nog niet aanvaarden. Normaal kunt u de premie aanvragen vanaf juli maar dat was dit jaar dus niet mogelijk. Het Riziv stelde aanvankelijk half augustus, vervolgens begin september als startdatum in het vooruitzicht maar kon geen precieze datum opgeven.Ook vandaag kan dat nog steeds niet, het wacht op de correcte informatie van de betrokken partners.Het Riziv wil de aanvraagperiode zo snel mogelijk openen, verzekert het, maar noemt geen datum. Het meldt wel dat ook de einddatum van de aanvraagperiode zal worden verlaat. Aanvragen van de premie 2022 zal dus nog na eind oktober 2023 mogelijk zijn - hoe lang dan wel moet ook nog meegedeeld worden.