...

"De aanleiding voor de studie was dubbel. Enerzijds was er de situatie in Nederland, waar gehoorschade officieel erkend wordt als beroepsziekte voor gymleraars", legt professor Lode Godderis van de KU Leuven uit. "En bij ons had je afgelopen zomer de stroom aan persberichten over het lawaai dat spelende kinderen veroorzaken."IndicatiefIDEWE, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, voerde daarom een pilootstudie naar geluidsblootstelling uit bij 37 leerkrachten (30 kleuterleraars en 7 sportleekrachten) uit acht scholen uit Vlaams-Brabant. "Door het beperkte aantal deelnemers, is de power van de studie laag. Maar de resultaten hebben wel indicatieve waarde."Om de gehoorschade te bepalen, werd gebruikgemaakt van drie maten: een subjectieve vragenlijst, audiometrietests en otoakoestische emissietests. "Meestal treedt gehoorschade pas op bij mensen van 45 50 jaar; de latentietijd bedraagt immers tien jaar of meer. Maar meer dan de helft van onze populatie was jonger dan 35 jaar. Daarom was het van belang om ook subjectieve tests op te nemen."Subjectieve metingUit die subjectieve tests bleek dat 40% van de ondervraagden aangaf vaak gehoorproblemen te hebben, terwijl de resultaten van de audiometrietests (voorlopig) normaal waren. De otoakoestische emissietests, die via controle van gezonde haarcellen gehoorschade helpen te voorspellen, toonden dan weer een gemiddelde afname van 30% van de intacte buitenste haarcellen tussen 4.500 en 6.500 Hz.Omgeving"Uit extra tests bleek dat het probleem van geluidsoverlast in scholen op zijn minst deels verholpen kan worden", benadrukt professor Godderis. "Zo toonde onderzoek in twee verschillende sporthallen van gelijke grootte dat geluidsisolatie de nagalmwaarden sterk bevloedt. In de goed geoleerde zaal lag die waarde tussen 0,7 0,9 seconden, een stuk onder de drempel van 1,5 seconden voor sporthallen. In de slecht geoleerde maten we echter 2,6 seconden.""Wij willen het probleem dus aanpakken door de omgeving aan te passen, niet door kinderen geen lawaai meer te laten maken."