Tot op vandaag is er nog geen behandeling om dementie uit de wereld te helpen, maar wel is er heel wat gekend over de factoren die de kans op het ontwikkelen van dementie vergroten. Van belang zijn hier de risicofactoren die behandelbaar zijn, en waar behandeling dus kan leiden tot een kleinere kans op het ontwikkelen van dementie. Tot nog toe was dit onderzoek hoofdzakelijk gericht op de klassieke risicofactoren zoals diabetes mellitus, arteriële hypertensie, obesitas, roken, etc.

Recent onderzoek toont echter aan dat gehoorverlies, ontwikkeld in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar, de cognitieve achteruitgang versnelt. Zelfs bij een matig ernstig gehoorverlies verdubbelt de kans op dementie. Bij ernstig slechthorenden vervijfvoudigt dat risico zelfs. Het is hiermee de belangrijkste behandelbare risicofactor voor dementie!

Op dit moment heerst er een taboe rond hoortoestellen en -implantaten

Vroegtijdig opsporen van gehoorverlies en behandelen van gehoorverlies met hoortoestellen of hoorimplantaten blijkt dus niet alleen belangrijk om beter te horen, maar ook om een versnelde cognitieve achteruitgang af te remmen.

Op dit moment heerst er nochtans een taboe rond hoortoestellen en hoorimplantaten. Zeker in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar vindt men zichzelf nog te jong en heeft de patiënt vaak schrik dat hoortoestellen de hersenen en de oren slechter zullen doen functioneren. Het omgekeerde blijkt waar te zijn: hersenen van personen met gehoorverlies blijken sneller te krimpen dan zij die geen gehoorverlies hebben. Dit bleek uit een grootschalig onderzoek in de Verenigde Staten van Amerika.

Net zoals ongebruikte spieren verslappen, gaan de hersenen ook verkleinen als ze onvoldoende gestimuleerd worden. Of hoe zo ook gehoorverlies en dementie hand in hand gaan.

Tot op vandaag is er nog geen behandeling om dementie uit de wereld te helpen, maar wel is er heel wat gekend over de factoren die de kans op het ontwikkelen van dementie vergroten. Van belang zijn hier de risicofactoren die behandelbaar zijn, en waar behandeling dus kan leiden tot een kleinere kans op het ontwikkelen van dementie. Tot nog toe was dit onderzoek hoofdzakelijk gericht op de klassieke risicofactoren zoals diabetes mellitus, arteriële hypertensie, obesitas, roken, etc. Recent onderzoek toont echter aan dat gehoorverlies, ontwikkeld in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar, de cognitieve achteruitgang versnelt. Zelfs bij een matig ernstig gehoorverlies verdubbelt de kans op dementie. Bij ernstig slechthorenden vervijfvoudigt dat risico zelfs. Het is hiermee de belangrijkste behandelbare risicofactor voor dementie!Vroegtijdig opsporen van gehoorverlies en behandelen van gehoorverlies met hoortoestellen of hoorimplantaten blijkt dus niet alleen belangrijk om beter te horen, maar ook om een versnelde cognitieve achteruitgang af te remmen. Op dit moment heerst er nochtans een taboe rond hoortoestellen en hoorimplantaten. Zeker in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar vindt men zichzelf nog te jong en heeft de patiënt vaak schrik dat hoortoestellen de hersenen en de oren slechter zullen doen functioneren. Het omgekeerde blijkt waar te zijn: hersenen van personen met gehoorverlies blijken sneller te krimpen dan zij die geen gehoorverlies hebben. Dit bleek uit een grootschalig onderzoek in de Verenigde Staten van Amerika.Net zoals ongebruikte spieren verslappen, gaan de hersenen ook verkleinen als ze onvoldoende gestimuleerd worden. Of hoe zo ook gehoorverlies en dementie hand in hand gaan.