...

De belangrijkste instrumenten voor gegevensdeling zijn de eHealthBox en de SumEHR's. De eHealthBox is een beveiligd e-mailsysteem, dat men vandaag gebruikt via Hector of MediMail. Dat werd zaterdag nog eens toegelicht op de Kringvergadering van Domus Medica."Eigenlijk moet men de eHealhtbox even goed rechtstreeks vanuit zijn elektronisch dossier kunnen gebruiken", onderstreept dr. Tom Lambrechts, senior arts Kennisdomein ICT. Wat druk op de softwareleveranciers vanuit het veld zou hier welkom zijn, denkt hij.KerndossierDe SumEHR is het kerndossier van de patiënt. Het bevat de medische gegevens die nodig zijn om de continuïteit van de zorg te verzekeren. Zodat de huisarts die wachtdienst heeft, of de arts op de spoed ook kan zien dat de patiënt een penicillineallergie heeft - om het klassieke voorbeeld te geven.Huisartsen hebben dit jaar recht op een premie van 500 euro als ze 100 SumEHR's opladen. Sinds de zomer zit dat in een versnelling. Eind oktober stonden er 123.802 SumEHR's op het Vlaamse Vitalink.Een lacune in de SumEHR is dat er geen informatie over een eventuele wilsbeschikking in opgenomen is. Maar dat euvel zal binnenkort verholpen worden, weet dr. Lambrechts.StimulerenHuisartsenkringen kunnen verschillende dingen doen om de gegevensuitwisseling te stimuleren. In de eerste plaats moeten ze hun leden zeker op de hoogte houden van de vereisten voor de telematicapremie. Vanaf volgend jaar zal het niet volstaan om een EMD-pakket te bezitten, maar zal de arts moeten tonen dat hij de software gebruikt - en gegevens met andere zorgverleners deelt.De kring kan haar leden ook wijzen op een paar gemakkelijk te halen doelstellingen: Recip-e heeft misschien niet zo een grote praktische waarde voor de huisarts - niet meer dan een kwart van de elektronisch voorschriften worden al effectief opgehaald door de apotheker. Het enige wat de arts daarvoor evenwel moet doen, is de optie aanvinken - zoals voor het controleren van de 'verzekerbaarheid' van de patiënt.OpleidingVoor het uitwisselen van gegevens, om bijvoorbeeld zonder al te veel problemen een SumEHR aan te maken, is het correct gebruik van het EMD cruciaal.De gegevens gestructureerd inbrengen wil vooral zeggen: ze op de juiste plaats zetten - je moet en mag ze dan ook maar een keer inbrengen. Verder is het onderscheid tussen actueel en antecedent belangrijk - zaken die niet meer relevant zijn, worden naar het 'archief' verhuisd.Om opleidingsessies voor artsen te organiseren kan de kring een beroep doen op eenlijn.be - en voor nogal wat zaken ook op Domus Medica zelf.(*) https://www.zorg-en-gezondheid.be/formulieren_huisartsenkringen/