...

Huisartsen kunnen vanaf 1 maart hun gegevens over patiënten in de zorgtrajecten doorsturen. Ze moeten daar eind augustus mee klaar zijn. Dat leest u op www.zorgtraject.beVoor de patiënten met type 2 diabetes gaat het om de BMI, bloeddruk, HbA1c, en LDL-cholesterol. Voor patiënten in het zorgtraject nierinsufficiëntie betreft het de renale diagnose, systolische bloeddruk, hemoglobinewaarden, creatinine en eGFR, en parathyroïdhormoon (PTH).Een tekst met de precieze details over hoe de gegevens worden doorgegeven, wordt aan de medicomut voorgelegd. Ze zullen daarna worden bekendgemaakt.De gegevens die de artsen doorgeven zullen anoniem worden gemaakt, en door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid worden geanalyseerd - samen met data van het Intermutualistisch Agentschap.De analyse moet de basis vormen voor een evaluatie van de zorgtrajecten. De conclusies daarvan verneemt u in de loop van 2013.