...

Om in crisistijden de juiste beslissingen te kunnen nemen, is het cruciaal dat de centrale overheid in Brussel betrouwbare gegevens krijgt van de spoeddiensten. Momenteel moet Volksgezondheid het stellen met de zogeheten 'minimale ziekenhuisgegevens' die de ziekenhuizen communiceren. Met een meldingstermijn van zes maanden is er geen sprake van snel reageren op alle mogelijke gezondheidscrisissen.Minister Onkelinx gaat daarom alle spoeddiensten in België verplichten hun gegevens over patiënten meteen elektronisch door te sturen.Onkelinx legt de laatste hand aan een koninklijk besluit, dat volgend jaar al gepubliceerd zou kunnen worden. "Als bijvoorbeeld in tien ziekenhuizen tegelijk mensen binnenkomen op de spoedafdeling met dezelfde verontrustende symptomen, zouden we via algoritmes in onze databanken meteen kunnen vaststellen dat er een epidemie uitbarst", legt woordvoerster Katleen Sottiaux uit.Onkelinx benadrukt dat de gegevens zodanig geanonimiseerd worden dat de privacy van alle patiënten wordt gerespecteerd en dat de gegevens alleen zullen worden doorgestuurd via een beveiligde internettoepassing. "We hebben trouwens al een gunstig advies gekregen van de Privacycommissie", stelt de woordvoerster.Sinds 2009 liep al een proefproject in enkele ziekenhuizen om dit zogenaamde UREG-project te testen. De 'urgentiegegevens' zullen ook gebruikt worden om de werking van de verschillende spoedgevallendiensten in de gaten te houden, bevestigt het kabinet-Onkelinx nog. De efficiëntie en de kwaliteit van de spoeddiensten zullen worden geëvalueerd en vervolgens via feedback verbeterd worden.