...

De gemiddelde levensverwachting van de Belg bedroeg 81,8 jaar in 2019. In 2020 daalde deze tegen de trend in tot 80,8 jaar - tussen 2000 en 2019 nam de gemiddelde leeftijdsverwachting met vier jaar toe.Dat rapporteert Sciensano in de meest recente Health Status Report. Gedetailleerde gegevens vindt u ook terug op www.gezondbelgie.be.Subjectief goedVrouwen leven gemiddeld vier jaar langer dan mannen. Vlamingen leven door de band genomen langer dan Brusselaars en Walen - de gemiddelde levensverwachting ligt in Wallonië drie jaar langer dan in Vlaanderen. De levensverwachting in België ligt net iets onder het gemiddelde van 15 EU-landen.Van alle Belgen beoordeelde 77% hun gezondheid als goed tot zeer goed, waarmee België in het rijtje van 15 EU-landen wel op de zesde plaats komt. Toch meldde in 2018 29% van de Belgen van 15 jaar en ouder dat ze een chronische ziekte hadden. Bij de bevolking ouder dan 75 jaar meldde 44% dat. In 2018 had een man in België op de leeftijd van 65 jaar gemiddeld nog 12,5 jaar voor de boeg in goede gezondheid, en een vrouw nog 12,4 jaar. Er zijn belangrijke verschillen tussen groepen wat betreft de gemiddelde en de gezonde levensverwachting. Bij geboorte bedraagt het verschil in levensverwachting 9,3 jaar tussen Belgische mannen met de beste sociaal-economische status en die met de laagste - bij vrouwen bedraagt het verschil 6,3 jaar. (cijfer voor 2020)MortaliteitIn 2020 telde ons land 127.00 doden, wat een toename inhield ten opzichte van het gemiddelde voor de tien voorgaande jaren met 17%. De voor leeftijd gecorrigeerde sterfte bedroeg 1.051 per 100.000 inwoners in 2020, tegenover 949 in 2019.Bij mannen zijn de voornaamste doodsoorzaken coronaire hartziekte, longkanker en cerebrovasculaire aandoeningen, bij vrouwen dementie, cerebrovasculaire aandoeningen en coronaire hartziekte.De belangrijkste oorzaak van het aantal verloren levensjaren als gevolg van vroegtijdige sterfte (vóór de leeftijd van 75 jaar) is - bij mannen - zelfmoord. In de leeftijdsgroep van 15-24 is zelfmoord goed voor 30% van de sterfgevallen bij mannen, bij vrouwen voor 21%.Geestelijke gezondheidIn 2018 had ongeveer één op de tien Belgen een angststoornis en/of een depressieve stoornis. Sinds 2013 is er een kentering of stabilisatie, maar het aantal angststoornissen in Wallonië nam nog wel toe.Enquêtes van Sciensano tijdens de covidcrisis toonde een opmerkelijke verslechtering van de situatie (angst, depressie, suïcidaliteit) - hoewel er in de tweede helft van 2021 weer sprake was van enige verbetering.Angst en depressie komt vaker voor bij vrouwen, en ook opvallend vaker bij mensen die minder opleiding genoten.Ongelijkheid Het Health Status Report stelt ook ongelijkheden in de Belgische bevolking vast wat betreft 'gezondheidsdeterminanten'.- Mensen met het laagste opleidingsniveau hebben twee keer zo vaak obesitas (22%) dan mensen met het hoogste opleidingsniveau en doen de helft minder vaak aan lichaamsbeweging (minimum 150 minuten per week matige tot grote inspanning).- Mensen met een gering opleidingsniveau roken driemaal vaker, drinken tweemaal zo vaak gesuikerde dranken, en eten maar de helft zo vaak minimum vijf porties groenten of fruit per dag.Nog een greep uit de bevindingen:Het Health Status Rapport vindt u hier.