...

Dat adviseerde de Risk Management Group donderdag 22 september. De RMG en de ministers van Volksgezondheid willen de drempel voor het halen van het vaccin verlagen.De groep van mannen die seks hebben met mannen (MSM) wordt ook vergroot. Voortaan is het geen vereiste voor de vaccinatie dat men het voorbije jaar minstens een keer een SOA moet hebben gehad.In het proefproject in Antwerpen kwamen maar 60 mensen opdagen in het vaccinatiecentrum voor hun apen pokkenvaccin. Dat was geen denderend succes. Men oordeelde dat de verwijsbrief van de huisarts een extra drempel inhield.Er werden in België al 1.987 preventieve vaccins tegen de apenpokken toegediend. De verwachting is dat de producent van het vaccin dit najaar nog 30.000 doses aan België levert. Maar er zijn daarnaast een aantal meevallers.Dankzij de intradermale toediening kan men meer mensen met de beschikbare vaccins inenten. En Nederland 'leende' aan ons land 1.500 doses uit.Zo beschikt België nu al over genoeg doses van het vaccin om zo'n 5.000 mensen in te enten - zo schatte minister Vandenbroucke in De Ochtend op vrijdag. Ruimte dus voor meer preventieve vaccinaties.Ook mensen uit andere risicogroepen dan MSM kunnen zich nog steeds preventief laten vaccineren. Maar men rekent dat de meesten dat al hebben laten doen.Daarnaast wordt het vaccin ook gebruikt om mensen die blootgesteld zijn aan een mogelijke besmetting te vaccineren - zorgverleners na een hoogrisicocontact, bijvoorbeeld.Tot nu toe werden al 316 vaccins toegediend aan mensen die een hoog gevaar liepen op of bij besmetting.Het is mogelijk genoeg vaccins hiervoor opzij te zetten en toch de preventieve campagne te verruimen.De scherp afgebakende doelgroep bleek volgens Vandenbroucke ook niet makkelijk te bereiken. "We moeten nog wat werken aan de communicatie", verklaart de minister aan De Ochtend. "Het project in Antwerpen kwam er misschien wat te snel. Wij plannen nu overleg met Sensoa en andere organisaties waarin we kunnen overleggen over hoe we die communicatie nu goed kunnen krijgen."Is het aantal kandidaten in die campagne uiteindelijk toch te groot, dan wordt het voor wie niet snel meer aan de bak komt wachten op de levering later in dit najaar.