...

Tegenstanders van vaccinatie schreeuwen immers al jaren moord en brand over dat onderwerp. Uit een nieuwe, grootschalige retrospectieve studie die tussen 1995 en 2006 werd uitgevoerd en waarin 415 gevallen van guillain-barrésyndroom opgenomen waren (op meer dan 30 miljoen mensenjaren), blijkt geen enkel bewijs voor een groter risico op guillain-barrésyndroom na welke vaccinatie dan ook, griepvaccins inbegrepen. (referentie: Baxter R et al. Clin Infect Dis. 2013 ;57:197)