...

De wettelijke mogelijkheid die de politie heeft om artsen op te vorderen bij alcoholcontroles, geeft regelmatig aanleiding tot onenigheid. In principe kan een arts zich niet aan een opvordering onttrekken. Maar wat als hij op dat moment zelf van wacht is? In een nieuw advies zegt de Orde dat oplossingen alleen op lokaal niveau haalbaar zijn.Politieagenten kunnen een arts opvorderen om via een bloedproef het alcoholgehalte in het bloed van chauffeurs te meten. Het honorarium is overigens laag, er komt heel wat papierwerk bij kijken en vaak is het maanden wachten vooraleer het geld op de rekening staat. Het is dus niet meteen de leukste klus op zaterdagavond, maar de arts kan er zich op straffe van boete niet aan onttrekken. Behalve wanneer er tegenindicaties zijn, hij zelf alcohol gedronken heeft of... aan een wachtdienst bezig is.De Orde wees al eerder op de problemen die kunnen ontstaan wanneer een arts met wachtdienst wordt opgevorderd en de politie-opdracht interfereert met het correct functioneren van de bevolkingswachtdienst. Toch blijft het een punt van wrevel omdat politie-officieren zich weinig gelegen laten aan wachtregelingen.De nationale raad, die zich recent nog eens boog over de te volgen procedure, kwam tot de vaststelling dat het dossier te complex is. Een uniforme regeling voor het hele land zit er niet meer in. De Orde beveelt dan maar aan om per regio te streven naar lokale oplossingen in overleg met de procureur, de provinciale raad en de provinciale geneeskundige commissies.