...

Over de zeer gevarieerde inhoud van deze potpourriwet in de gezondheidszorg hadden we het bijvoorbeeld in AK2411. De wet bevat onder meer de bepaling dat de 'Orde der geneesheren' voortaan 'Orde der artsen' zal heten.De wet verscheen op 17 augustus in het Staatsblad, hoewel belangrijke onderdelen ervan - zoals de verplichte derdebetalersregeling en de financiële transparantie - in principe al vanaf 1 juli van kracht zijn.De wet verbiedt het daarnaast om aan patiënten die behandeld worden in het dagziekenhuis - als ze opgenomen worden in een kamer van twee of meer personen - voortaan nog een supplement te vragen. Dat verbod gaat in vanaf de tiende dag na de pubcicatie ervan in het Staatsblad. Deze supplementen zijn dus verboden vanaf 27 augustus.Klinische biologieDe publicatie in het Staatsblad werd aan de redactie ook gesignaleerd door VBS-voorzitter Marc Moens. Hij zette in een brief aan klinisch biologen de gevolgen op een rijtje, specifiek voor die beroepsgroep. Bepalingen zoals die over de financiële transparantie of het verbod op erelonen in het dagziekenhuis, zijn bijvoorbeeld ook op dit specialisme van toepassing.Een maatregel in de klinische biologie, maar met een belangrijke algemene impact, is de verdere vermindering van het forfait klinische biologie bij een heropname in het ziekenhuis (dat is in hetzelfde ziekenhuis binnen de 10 dagen na het ontslag ). Het forfaitair honorarium wordt in deze situatie teruggebracht tot 67% van de originele waarde. De Programmawet van eind 2013 verminderde het forfait in deze situatie al tot 82%, daar komt nog eens 15% bovenop. Het forfait medische beeldvorming ondergaat overigens hetzelfde lot.Nog een specifieke bepaling voor de sector van de klinische biologie is dat het budget voor genetische tests ('verstrekkingen menselijke erfelijkheid') voortaan ook globaal wordt vastgelegd - zoals nu al voor de klinische biologie zelf en, sinds vorig jaar, voor de anatomopathologie. Ze vallen voortaan onder artikel 59 van de ZIV-wet.Goed nieuws is er voor apothekers en licentiaten die werkzaam zijn in klinische biologie. Zij hebben voortaan ook recht op beschikbaarheidshonoraria wanneer ze deelnemen aan de wachtdienst.Voorts signaleert de brief nog dat technici die werken in een klinisch laboratorium of in de medische beeldvorming en die voor 2 december 2014 een aanvraag tot erkenning hebben ingediend, een uitzondering krijgen op de ingevoerde kwalificatievereisten, op voorwaarde dat ze op het moment van die aanvraag al drie jaar het technische werk deden.