...

De bedoeling is om voortaan nog drie grote categorieën van artsen te onderscheiden, zo legt dr. Hueting van het ASGB/Kartel uit. Wie noch specialist noch erkend huisarts is, komt in een categorie van 'arts' terecht. Daarmee zal men bepaalde basisprestaties kunnen aanrekenen, bijvoorbeeld het hechten van een wond. Maar men zal er geen huisbezoeken mee kunnen aanrekenen, want alleen huisartsen kunnen dat.Verlies van erkenning als huisartsDe bedoeling is om een oplossing te vinden voor artsen die geen huisartsen- of specialistenpraktijk voeren, maar wel nuttig werk verrichten, bijvoorbeeld preventieartsen, artsen in verslavingscentra, artsen van Kind & Gezin, huisartsen in ziekenhuizen...Ieder jaar stuurt FOD Volksgezondheid ook een brief naar huisartsen die niet aan alle voorwaarden voor een erkenning voldoen. Het gaat om artsen die vijf jaar lang geen 500 patiënten per jaar zien, die geen medisch dossier van hun patiënten bijhouden, die niet deelnemen aan de wachtdienst... Artsen moeten vijf keer zo'n waarschuwingsbrief krijgen voordat ze ook werkelijk hun erkenning dreigen te verliezen.HervormingHet zal nog even duren voor het zover is, maar uiteindelijk zal een grote groep 'huisartsen' toch hun officiële erkenning kwijtspelen. De hervorming die de Medicomut nu heeft doorgevoerd, moet voor deze artsen ook een oplossing bieden.De hervorming zal overigens niet meteen ingaan, weet dr. Hueting nog. Daarvoor moet er nog aanvullende wetgeving goedgekeurd worden die de benaming en het statuut van deze artsen verder regelt. Dat gebeurt op advies van de Hoge Raad van Geneesheren-specialisten en Huisartsen. En daar knelt het schoentje, want in die Hoge Raad moeten nieuwe leden worden benoemd, maar die benoeming sleept intussen al jaren aan.